TANKVEIING

Våre innovasjoner og tar hensyn til kundenes behov, posisjonerer merkevaren PRECIA MOLEN som en pådriver i vårt marked.

Kvaliteten på vår kunnskap, utholdenheten til vår forskning innen design og produksjon, garanterer deg kvaliteten, nøyaktigheten og påliteligheten til våre elektroniske veiesystemer og lastceller når det gjelder tankveiing.

Lastesensorene våre er i samsvar med internasjonale forskrifter for å sikre optimal sikkerhet og best mulig ytelse uansett hvor veiing er en integrert del av produksjonsprosessene dine.

Behandle veiebelastningscellerUtvalg

Et solid utvalg av IP68 lastceller i rustfritt stål for industriell tankvei under de vanskeligste forholdene.

Hver belastningssensor er tilknyttet et miljø for best å eliminere ytre forstyrrelser (vibrasjoner, termisk ekspansjon, …) og sikre den generelle sikkerheten (løfteanordning).

ProsessveieindikatorerUtvalg

Prosessveieindikator kombinert med programvareløsningen hans kan assimileres til en industriell prosess styrt av en PLS eller en PC.

En modulær tilnærming og segmentering av parametere gjør det enkelt å integrere vårt prosessveiesystem i de fleste industrielle prosesser.

Shared this article