Precia molenKontrollvekter som gjenstander i bevegelse

Kontrollvekter som gjenstander i bevegelse

Kontrollvektene veier produktene mens de er i automatisk bevegelse uten at de trenger å stopper opp. Vektene analyserer ensartede produksjonspartier (kontrollvekt).

De innhentede opplysningene brukes deretter til statistisk analyse av produksjonsprosessene, forskriftsmessig kontroll av ferdigpakninger (e), eller for emballeringsmaskiner der flere produkter pakkes sammen.

Det andre bruksområdet er måling av dynamisk vekt (catchweighing) for å fastsette fraktpris, størrelse …

 

Vektsortereren CKW kan enkelt innstilles slik at den tilpasses til disse ulike bruksområdene i henhold til regelkravene (EF-typegodkjennelse nr. LNE – 11864 rev. 1, 07/08/2008). Et bredt utvalg av standard størrelser og utvidede muligheter til kommunikasjon (serielenke, feltbuss, ethernet …) gjør dette til et egnet verktøy for nye prosjekter.

Shared this article