Precia molenKontinuerlig bulkveiing

Kontinuerlig bulkveiing

Vårt brede utvalg av vekter til kontinuerlig veiing benyttes for samlebånd fra 400 mm til over 2,40 meters bredde og bulkvarestørrelser på opptil 500 mm, ved en hastighet på 0,3 til over 5 m/s, for å beregne flytrater på 12 000 tonn/timen eller mer.

I tillegg kan våre båndvekter brukes til dine spesifikke behov, f.eks. til automatisk lasting, næringsmiddelprosesser eller korte kretsløp for pulverbaserte produkter.

Bruk i handelstransaksjoner er mulig etter OIML R50 ved bruk av indikatoren I 410 BS.

Shared this article