Precia molenHELSE OG MILJØ

HELSE OG MILJØ

Helse – Miljø – Sikkerhet

 

PRECIA MOLEN er svært opptatt av helsen og sikkerheten til sine medarbeidere. Tiltak for forebygging og beskyttelse har blitt iverksatt for at arbeidsbetingelsene skal være tilpasset alle de ansatte.

Risikoforebygging og arbeidsvilkår tas i betraktning og integreres i hele prosessen helt fra prosjektdesignfasen, enten det er et nytt produkt eller en ny arbeidsplass. Det har blitt gjort endringer på arbeidsplassene til medarbeidere og i selskapet basert på behov og i henhold til regelverket.

Selskapet har også forpliktet seg til å beskytte miljøet, inkludert å redusere forbruket av energi og naturressurser, begrense avfallsmengden og forbedre resirkulering.

 

PRECIA MOLEN har inngått flere avtaler som sikter på å innsamle og resirkulere spesialavfall som f.eks. elektronisk avfall, batterier og skriverpatroner for sine kunder og ansatte – gratis.

Generelt sett har PRECIA MOLEN forpliktet seg til å behandle avfall fra sin produksjonsvirksomhet i henhold til gjeldende krav.

 

Precia Molens engasjement for bærekraftig utvikling

Resultatplan for HMS

Kvalitet hos Precia Molen

PRECIA MOLEN er forpliktet til å produsere og levere kvalitet. Dette omfatter alle produkter, arbeidsflyt, målet om å oppfylle kundens behov, forstå forventningene til selskapets interessenter og sikre virksomhetens bærekraft.

Denne grunnleggende forpliktelsen gjelder alle de ansatte og alle faser av selskapets virksomhet:

  • Design av produkter og tjenester
  • Produksjon og programmering av spesielle programvarer
  • Salg av utstyr og programmer
  • Reparasjon av utstyr

Dermed bidrar hver medarbeider – gjennom sine arbeidsoppgaver og plikter – til å oppfylle denne forpliktelsen.

 

For å gjennomføre dette kvalitetskravet anvender PRECIA MOLEN standarden ISO 9001 samt standarder som gjelder spesifikt for kjernevirksomheten, f.eks. direktiver 201/31/EU og 2014/32/EU for måleinstrumenter, og direktiv 2014/34/EU om utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige områder (potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser).

Last ned ISO 9001-sertifikatet

Last ned LCIE-sertifikatet

 

 

Shared this article