Miljø

PRECIA MOLEN TILBYR ALLE TYPER VEKTLØSNINGER FRA AVFALLSINNSAMLING TIL GJENVINNING SOM TILPASSES TIL ALLE STADIER AV AVFALLSBEHANDLINGEN.

 

Resirkuleringsdeponering, overføringssted, sorteringsstasjon, forbrenning eller kompostering via fermentering, behandling av avløpsvann, kompostering …

 

Bruk løsningene til å følge med på hvor effektivt og lønnsomt avfallshåndteringen og gjenvinningen er. Våre veieløsninger og styringsprogrammer for materialflyt brukes til å beregne og overvåke pålitelige indikatorer, fra mottak til kontroll av materialene, og frakt av materialene ut av gjenvinningsstasjonen.

 

 

 

 

INNSAMLING OG MOTTAK AV MATERIALER

 

  • Styring av innsamlingsrunder eller direkte avfallsinnsamling

platform scale environment Ankomst av materialer: vekt av konteiner / estimering av volum

 

 Adgangskontroll til anlegget: sjåfør

 

 

Weighbridges-range  Bilvekt:  brovekter. Brovekter indikatorer og display; TRUCKFLOW

STYRINGSPROGRAM FOR FLYT

  Datastyrt veiing : Se og last ned vektresultatene via Internett

AVFALLSSORTERING OG -BEHANDLING

Beregning av totalsummen av tonn per stasjon, overføring til vei, jernbane eller elvetransport, flytkontroll

 

FX - Twin belt scalesBåndvekter

 

 

belt scale with conveyor BT  Samlebånd – Flytkontroll

KONTROLL OG FRAKT AV UTGÅENDE MATERIALER

Vekt og kontroll av utgående materialer til gjenvinning (kompost, pressing …) eller lagringsstasjoner for restavfall

 

  Sjåførterminaler – programmer for inn/ut – brovekter – registrering av radioaktivitet

 

belt scale with conveyor BT  Samlebånd

Shared this article