Precia molenIKKE-KONTINUERLIG BULKVEIING

IKKE-KONTINUERLIG BULKVEIING

«Så snart du trenger en rask Flow-måling med høy nøyaktighet, er løsningen en online diskontinuerlig veier som kalles Bulk Weigher eller Bulk Scale.»

PRECIA MOLEN har designet og produsert tankvekter siden 1867 og kan hjelpe deg med lasting og lossing eller med intern overføring av bulkvarer.

Våre automatiske bulkvekter fås med kontrollsystemet I 410 ABS.

Shared this article