Precia molenGruvedrift

Gruvedrift

SOLIDE VEKTER FOR BRUKSMÅTER INNEN GRUVEDRIFT

Alle gruvene bruker statiske og dynamiske veiesystemer for å drive sine installasjoner, og kontrollerer på linje størrelsen på det knuste materialet de produserer eller måler nøyaktig hvor mye malm de sender til lagre for lagring før utenlands forsendelse.

 

Precia Molen, som en veletablert produsent av veibrygger, brukte sin kunnskap om mineralforsyning for kontinuerlig å utvide utstyrsutvalget det utvikler for å betjene gruveindustrien som beltevekt med høy strømningshastighet, sterke volumetriske avtrekkere, robuste skyveporter, fullt trådløse kontrollere og tilhørende programvare for dumperveiing, skalering av tilsyn, blanding og ytelsesundersøkelse.

 

 

Overføring av råmaterialer

Weighbridge ROCBrovekter / Sjåførterminaler

 

 

 Programvare for styring av inntak/uttak

 

FX - Twin belt scales Enkeltstasjonsbåndvekt

 

 

belt weigher TAB Flerstasjonsbåndvekt

 Lagring

belt scales Båndvekter for kontinuerlig veiing

 

 

 

Lasting og ekspedisjon

 

belt scalesBåndveiing

 

 

FX - Twin belt scales  Enkeltstasjonsbåndvekt

 

 

belt weigher TAB

Båndvekter for flerstasjoner

 

 

conveyors continuous weighing  Transportbånd

Shared this article