Precia molenTANKVEIINGBehandle veiebelastningsceller

Behandle veiebelastningsceller

Et solid utvalg av IP68 lastceller i rustfritt stål for industriell tankvei under de vanskeligste forholdene.

Hver belastningssensor er tilknyttet et miljø for best å eliminere ytre forstyrrelser (vibrasjoner, termisk ekspansjon, …) og sikre den generelle sikkerheten (løfteanordning).

CMI-veiecellen består av en kropp av rustfritt stål og er hermetisk lukket av lasersveisede lagre. Den er utformet for bruk i industrielle miljøer med en aggressive/risikofylt atmosfære, f.eks. innen kjemisk industri.

CMI-veiecellene er testsertifisert for 3000 d. De oppfyller IP 68-standarden, er kompakte og tilgjengelige med fire kapasiteter: 500, 1000, 2000 og 5000 kg.

Spesielle montasjedeler som tilpasser veiecellen til dens mekaniske miljø foreligger som ekstrautstyr.

 

Ex-alternativer:

Ex-versjon for bruk i eksplosive soner i henhold til direktivet 94/09/EF
CE EEx ia IIC T6
CE typesertifikat nr.: LCIE 02 ATEX 6083 X

DokumantasjonContact us
load cell CMI-INT
Shared this article