Precia molenTANKVEIINGProsessveieindikatorer

Prosessveieindikatorer

Prosessveieindikator kombinert med programvareløsningen hans kan assimileres til en industriell prosess styrt av en PLS eller en PC.

En modulær tilnærming og segmentering av parametere gjør det enkelt å integrere vårt prosessveiesystem i de fleste industrielle prosesser.

Veieindikator I 410 Produkt

I 410-systemet gir en ny løsning på problemene man kan møte ved integrering av en veiefunksjon i en industriell prosess. Med en modulær og distribuert utforming er I 410-systemet organisert rundt CANopen feltbuss...
Indicator I 410
Shared this article