Precia molen Automatisk formulering Enkeltproduktdosering I 410 SDU

Enkeltproduktdosering I 410 SDU

I 410 SDU-programvare oppfyller de fleste behovene for generering av produktdoser ved å utføre en vektkontroll i det industrielle miljøet.
Den gjør det mulig å styre opptil 4 prosesser for enkeltdosering samtidig. Uavhengige parameterinnstillinger er mulig for hver prosess:

 • målekanalens metrologiske karakteristikker
 • doseringstype: lasting, lossing, styring av lossing i store poser/sekker
 • tildeling av inntak/uttak
 • settpunktfil
 • informasjon i utskrift.

Samtidig som doseringsfunksjonene kontrollerer og overvåker I 410-systemet terskler og toleranser for hver kanal, f.eks.:

 • kontroll av dosering ut fra kapasitet og full grense før doseringen startes
 • doseringskontroll utført på vektens brutto eller netto verdi
 • toleransekontroll av utførte doser
 • dosering i automatisk sykluser (i lastmodus)
 • automatisk korrigering av feil i løpet av prosessen
 • taratype brukt til å registrere pakkens eller beholderens vekt
 • flykontroll
 • flersyklusdrift.

The other products in the range

Shared this article