Program for flerdoseringsenhet – I410 MDU

I 410 MDU programvare er egnet for de fleste produksjonsprosesser for et ferdig eller halvferdig produkt som består av forskjellige komponenter i formeldefinerte proporsjoner. Denne programvaren kan behandle automatisk opprettelse av hver av dosene med vektbaserte kontroller og lagerstyring og dermed sørge for komplett sporbarhet for produksjon.

I 410 MDU programvaresystem kan brukes i mange sektorer som f.eks.:

  • Mat
  • Legemidler og kosmetiske produkter
  • Kjemisk industri osv.
  • Styring av opptil 2 veiebeholdere
  • Identifikasjon av batcher av primærmaterialer og ferdigprodukter
  • Beskrivelse av formler per operasjonstype
  • Automatisk dosering: opprettelse av dosen via aktuatorkontroll
  • Manuell dosering: manuell opprettelse av dosen med operatøren, visuell overvåking via søylediagram
  • Tidsavbrudd: utsettelse av syklusen avhengig av programmerte tidspunkt og aktuatorkontroll (f.eks. røringssyklus)
  • Tømming: muliggjør mellomliggende og/eller global tømming ved slutten av syklusen (batch).

The other products in the range

Shared this article